Disposable Pod

Disposable pod คือพอทที่ใช้สูบแล้วสามารถทิ้งได้เลย ไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่อง มีให้เลือกหลายรสชาติ พกพาง่าย รูปร่างสวย มีทั้งแบบสูบได้ 600คำ,  800 คำ, 1,500คำ จนไม่ถึง2,000คำ
แล้วที่คำคัญใครที่ใช้แบบพอท2,000คำไม่ต้องกลัวเรื่องดูดแล้วควัญน้อยรึไหม ตอบเลยว่าเยอะมากกลิ่นชัดเจน พอควันเริ่มน้อยแล้วสามารถนำไปชาร์ทและนำไปสูบได้ด้วย

DUDETY 2500 คำ

QUICK 5000 คำ

MARBO BAR 9K

JUES 5000 คำ

INFY 6000 คำ

NEXT 6000 คำ