Disposable Pod

Disposable pod คือพอทที่ใช้สูบแล้วสามารถทิ้งได้เลย ไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่อง มีให้เลือกหลายรสชาติ พกพาง่าย รูปร่างสวย มีทั้งแบบสูบได้ 600คำ,  800 คำ, 1,500คำ จนไม่ถึง2,000คำ
แล้วที่คำคัญใครที่ใช้แบบพอท2,000คำไม่ต้องกลัวเรื่องดูดแล้วควัญน้อยรึไหม ตอบเลยว่าเยอะมากกลิ่นชัดเจน พอควันเริ่มน้อยแล้วสามารถนำไปชาร์ทและนำไปสูบได้ด้วย

QUIK 800 คำ

QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง800คำ กลิ่นใบาสูบ นิคโคติน 5% ราคา 180.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง800คำ กลิ่นองุ่น นิคโคติน 3% ราคา 180.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง800คำ กลิ่นมิ้น นิคโคติน 5% ราคา 180.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง800คำ กลิ่นเลม่อน นิคโคติน 3% ราคา 180.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง800คำ กลิ่นบลูเบอรี่ นิคโคติน 3% ราคา 180.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง800คำ กลิ่นส้มโซดา นิคโคติน 3% ราคา 180.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง800คำ กลิ่นช็อคมิ้น นิคโคติน 3% ราคา 180.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง800คำ กลิ่นสับปะรด นิคโคติน 3% ราคา 180.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง800คำ กลิ่นโค้ก นิคโคติน 3% ราคา 180.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง800คำ กลิ่นแตงโม นิคโคติน 3% ราคา 180.-

QUIK 2,000 คำ

QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นเมล่อน นิคโคติน 3% ราคา 290.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นไอติมสตอเบอรี่ นิคโคติน 3% ราคา 290.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นกล้วย นิคโคติน 3% ราคา 290.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นองุ่น นิคโคติน 3% ราคา 290.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นมะม่วง นิคโคติน 3% ราคา 290.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นแยมสตอเบอรี่ นิคโคติน 3% ราคา 290.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นเรดบลู นิคโคติน 3% ราคา 290.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นน้ำเขียว นิคโคติน 3% ราคา 290.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นแยมบลูเบรี่ นิคโคติน 3% ราคา 290.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นคัสตาร์พุดดิ้ง นิคโคติน 3% ราคา 290.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นมะนาว นิคโคติน 3% ราคา 290.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นแตงโม นิคโคติน 3% ราคา 290.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นบลูเบอรี่ นิคโคติน 3% ราคา 290.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นโค้กเลม่อน นิคโคติน 3% ราคา 290.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นมิ้น นิคโคติน 3% ราคา 290.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นใบยาสูบ นิคโคติน 3% ราคา 290.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นฝรั่ง นิคโคติน 3% ราคา 290.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นลิ้นจี่ นิคโคติน 3% ราคา 290.-
QUIK Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นสับปะรด นิคโคติน 3% ราคา 290.-

VMC 600 คำ

Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นสตอเบอรี่ นิคโคติน 3% ราคา 130.-
Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นDouble MInt นิคโคติน 3% ราคา 130.-
Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นแตงโม นิคโคติน 3% ราคา 130.-
Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นบลูเบอร์รี่ นิคโคติน 3% ราคา 130.-
Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นโค้ก นิคโคติน 3% ราคา 130.-
Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นไอติมสตอเบอรี่ นิคโคติน 3% ราคา 130.-
Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นลิ้นจี่ นิคโคติน 3% ราคา 130.-
Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นองุ่น นิคโคติน 3% ราคา 130.-
Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นส้มโซดา นิคโคติน 3% ราคา 130.-
Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นเลม่อน นิคโคติน 3% ราคา 130.-
Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นสับปะรด นิคโคติน 3% ราคา 130.-
Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นน้ำแร่ นิคโคติน 3% ราคา 130.-

COGA 2,000 คำ

COGA Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นใบยาสูบ นิคโคติน 3% ราคา 290.-
COGA Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นชามะลิ นิคโคติน 3% ราคา 290.-
COGA Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นแอ็บเปิ้ลโซดา นิคโคติน 3% ราคา 290.-
COGA Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นแตงโม นิคโคติน 3% ราคา 290.-
COGA Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นองุ่น นิคโคติน 3% ราคา 290.-
COGA Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นลิ้นจี่ นิคโคติน 3% ราคา 290.-
COGA Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นสับปะรด นิคโคติน 3% ราคา 290.-
COGA Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นบลูเบอร์รี่ นิคโคติน 3% ราคา 290.-
COGA Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นฝรั่ง นิคโคติน 3% ราคา 290.-
COGA Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นมิ้น นิคโคติน 3% ราคา 290.-
COGA Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นใบยาสูบเย็น นิคโคติน 3% ราคา 290.-
COGA Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง2,000คำ กลิ่นโค้ก นิคโคติน 3% ราคา 290.-

FOF 1,500 คำ

FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง1,500คำ กลิ่นองุ่น นิคโคติน 3% ราคา 260.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง1,500คำ กลิ่นอังคุด นิคโคติน 3% ราคา 260.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง1,500คำ กลิ่นมิ้น นิคโคติน 3% ราคา 260.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง1,500คำ กลิ่นสับปะรด นิคโคติน 3% ราคา 260.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง1,500คำ กลิ่นฝรั่ง นิคโคติน 3% ราคา 260.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง1,500คำ กลิ่นเสาวรส นิคโคติน 3% ราคา 260.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง1,500คำ กลิ่นบลูเบอรี่ นิคโคติน 3% ราคา 260.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง1,500คำ กลิ่นสตเบอรี่ นิคโคติน 3% ราคา 260.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง1,500คำ กลิ่นโค้ก นิคโคติน 3% ราคา 260.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง1,500คำ กลิ่นแตงโมนิคโคติน 3% ราคา 260.-

FOF 600 คำ

FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นสตอเบอรี่ นิคโคติน 3% ราคา 140.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นส้ม นิคโคติน 3% ราคา 140.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นสตอเบอร์ นิคโคติน 3% ราคา 140.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นใบยาสูบ นิคโคติน 3% ราคา 140.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นบลูเบอร์รี่ นิคโคติน 3% ราคา 140.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นน้ำเขียว นิคโคติน 3% ราคา 140.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นมิ้น นิคโคติน 3% ราคา 140.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นถั่วเขียว นิคโคติน 3% ราคา 140.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นเรดบลู นิคโคติน 3% ราคา 140.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นกล้วย นิคโคติน 3% ราคา 140.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นเสาวรส นิคโคติน 3% ราคา 140.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นเผือก นิคโคติน 3% ราคา 140.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นชานม นิคโคติน 3% ราคา 140.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นพีช นิคโคติน 3% ราคา 140.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นชามะลิ นิคโคติน 3% ราคา 140.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นแอ็บเปิ้ล นิคโคติน 3% ราคา 140.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นชามะนาว นิคโคติน 3% ราคา 140.-
FOF Disposable Pod แบบใช้แล้วทิ้ง600คำ กลิ่นฝรั่ง นิคโคติน 3% ราคา 140.-